26/2020 – Zarządzenie Rektora 26/2020 z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie procedury złożenia pracy dyplomowej oraz wymaganych dokumentów w trybie zdalnym

Ułatwienie dostępu