27/2020 – Zarządzenie Rektora 27/2020 z dnia 16 sierpnia 2020 roku w sprawie trybu realizacji zajęć w roku akademickim 2020/21 w związku z sytuacją epidemiologiczną

Ułatwienie dostępu