27/2022 – Zarządzenie Rektora nr 27/2022 z dnia 12 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji do spraw przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu seksualnemu, mobbingowi oraz stalkingowi

Ułatwienie dostępu