28/2020 – Zarządzenie Rektora 28/2020 z dnia 1 września 2020 roku w sprawie uproszczonych procedur rekrutacyjnych w związku z działaniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się COVID-19

Ułatwienie dostępu