51/2021 – Zarządzenie Rektora 51/2021 z dnia 4 listopada 2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie oceny okresowej nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu