52/2021 – Zarządzenie Rektora 52/2021 z dnia 16 listopada 2021 roku w sprawie powołania komisji dokonujących ocen okresowych nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni Społeczno-Medycznej w Warszawie

Ułatwienie dostępu