Coaching Zdrowia

STUDIA PODYPLOMOWE UCZELNIA SPOLECZNO-MEDYCZNA

Coaching Zdrowia

ONLINE

Coaching zdrowia (health coaching) to nowoczesna dziedzina łącząca w sobie wiedzę medyczną oraz psychologiczną pomagająca osobom, które chcą świadomie osiągać swoje cele zdrowotne, szukają wsparcia w profilaktyce zdrowotnej, jak również pacjentom cierpiącym na przewlekłe schorzenia.

Coaching to praca nad psychiką, koncentracja na przyczynie, która często tkwi właśnie w psychice, w naszych myślach i emocjami, które są źródłem różnego rodzaju dolegliwości

 

Tak jak trener sportowy może pomóc sportowcowi w rozwoju i osiągnięciu doskonałości w danej dyscyplinie,  tak Coach Zdrowia może pomóc każdemu w osiągnięciu najlepszej jakości życia i satysfakcji ze swojego zdrowia.

Cel

Celem głównym studiów podyplomowych „Coaching Zdrowia” jest przygotowanie kompetentnych specjalistów w zakresie Coachingu Zdrowia, którzy podejmując pracę z indywidualnym klientem, poprzez dobór odpowiednich metod i narzędzi oraz zdobytych podczas studiów umiejętności ich zastosowania wydobędą z pacjenta drzemiący w nim potencjał pozwalający osiągnąć zamierzone skutki, czyli zdrowie i radość życia. Specjalistów, którzy w sposób profesjonalny udzielą wsparcia w dostosowaniu się pacjenta do zmieniających życie problemów zdrowotnych.

ADRESACI:

Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie)

każdego typu: medyczne, związane ze zdrowiem i naukami o życiu, wychowanie fizyczne, humanistyczne – zwłaszcza absolwenci pedagogiki i psychologii, techniczne – zwłaszcza w zakresie technologii związanych ze zdrowiem (np. inżynieria biomedyczna);

a także absolwenci studiów licencjackich i magisterskich, którzy są zainteresowani problematyką zdrowia, psychologii, coachingu, edukacji zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Studia kończą się uzyskaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, które potwierdza kompetencje do prowadzenia działalności w zakresie Coachingu Zdrowia.

 ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Zajęcia są prowadzone w trybie on-line
  • Niestacjonarne Studia Podyplomowe trwają 1 rok (2 semestry) i obejmują  240h zajęć teoretycznych w formie wykładów i ćwiczeń prowadzonych przez nauczycieli akademickich oraz praktyków, ekspertów, specjalistów z wieloletnim doświadczeniem klinicznym i uniwersyteckim: specjalistów z zakresu ochrony zdrowia, psychologów, pedagogów.
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

 

Opłaty:

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 1600 zł/semestr
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu