Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę z zakresu dietetyki, psychologii i medycyny.

Dyscyplina ta kładzie nacisk na psychiczne podłoże problemów związanych z żywieniem, przede wszystkim kompulsywnego objadania się czy głodzenia. Dzięki połączeniu psychologii i dietetyki możemy pomóc ludziom odkryć przyczynę ich problemu, która zazwyczaj nieuświadomiona, leży o wiele głębiej niż zaburzenie odżywiania – w naszej psychice. I właśnie rolą psychodietetyka jest pomóc pacjentowi w zmianie stylu życia, poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

Psychodietetyk powinien pomóc pacjentowi zrozumieć emocjonalne uwarunkowania jego problemów z odżywianiem się, podpowiedzieć mu skuteczną w jego przypadku metodę utrzymania odpowiedniej wagi oraz przedstawić mu program żywieniowy dostosowany do jego potrzeb. Ważna jest również motywacja, jaką dają pacjentowi wizyty u psychodietetyka.

Cel

Celem studiów jest wzbogacenie wiedzy psychologicznej, dietetycznej i medycznej oraz zdobycie umiejętności umożliwiających efektywniejszą pracę zmierzającą do wprowadzenia trwałych i skutecznych zmian żywieniowych u pacjentów cierpiących na zaburzenia odżywiania.

Studia mają w praktyczny sposób pokazać uczestnikom, jak powinna wyglądać efektywna komunikacja z pacjentem borykającym się z i chorobami związanymi z niewłaściwym odżywianiem (otyłością, bulimią, anoreksją, napadami objadania się, bigoreksją czy ortoreksją).

W trakcie studiów nauczysz się jak pomóc pacjentowi zrozumieć emocjonalne uwarunkowania jego problemów związanych z nieprawidłową masą ciała (zarówno za niską jak i za wysoką). Poznasz metody pracy z pacjentem ukierunkowane na jego zmianę, na przekazanie pacjentowi motywacji do podjęcia walki z otyłością lub niedowagą, .

Adresaci:

  • Słuchaczami studiów mogą być osoby, które mają ukończone studia wyższe (licencjackie lub magisterskie), w dziedzinach nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych oraz nauk rolniczych, a w szczególności: lekarzy, dietetyków, psychologów i psychoterapeutów, doradców żywienia, promotorów zdrowia, pielęgniarek, pedagogów, nauczycieli, technologów żywności, fizjoterapeutów.
  • W studiach mogą również uczestniczyć absolwenci studiów licencjackich i magisterskich innych dziedzin nauki, którzy są zainteresowani problematyką psychologii, dietetyki oraz zdrowego żywienia.

Nauka Online – 2 semestry          180 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

 

Opłaty

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł       UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 2 000 zł/semestr

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu