Dietetyka sportowa z treningiem personalnym

Dietetyka sportowa to wyodrębniona specjalizacja dietetyki zajmująca się sposobem żywienia sportowców lub osób aktywnych fizycznie. Dzięki wzrastającej świadomości korzyści jakie niesie uprawianie sportu dietetyka sportowa stała się jedną z najintensywniej rozwijających się nauk żywieniowych w ostatnich latach. Bez względu na to, jaką dyscyplinę sportową się uprawia, zbilansowana dieta powinna być integralną częścią treningu. Odpowiednia dieta, przyczynia się do osiągania optymalnych wyników sportowych.

Cel

Celem studiów podyplomowych „ Dietetyka sportowa z treningiem personalnym” jest przekazanie gruntownej wiedzy z zakresu funkcjonowania organizmu ludzkiego podczas intensywnej aktywność fizycznej a tym samym przygotowanie kompetentnych trenerów personalnych, którzy podejmując pracę z indywidualnym klientem, poprzez dobór odpowiedniej diety do programów treningowych sportowca zadbają zarówno o jego sprawność fizyczną jak i żywieniową,

 

Podczas studiów studenci poznają zasady planowania żywienia dla osób uprawiających sport, stosowania odżywek i suplementów zwiększających wydajność i optymalną regenerację organizmu po wysiłku fizycznym.

Adresaci

Studia podyplomowe „Dietetyka sportowa z treningiem personalnym” adresowane są do osób zainteresowanych zdrowym stylem życia: dietetyków, trenerów, lekarzy, fizjoterapeutów i innych pracowników służby zdrowia zainteresowanych żywieniem w sporcie oraz osób związanych zawodowo ze sportem.

 

Czas trwania studiów

  • Nauka Online – 2 semestry   
  • 180 godzin,
  • 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

Opłaty

  • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  • wpisowe: 250 zł        UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 2 000 zł/semestr
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu