Fryzjerstwo i kosmetologia

Fryzjerstwo i kosmetologia to nowoczesny kierunek kształcenia.

Łączy wiedzę z zakresu fryzjerstwa z wybranymi elementami kosmetologii, wizażu i stylizacji niezbędnymi w pracy fryzjera.

To odpowiedź na zmieniające się trendy panujące na rynku BEAUTY, a tym samym stale zwiększane wymagania stawiane fryzjerom.

Treści kształcenia realizowane w ramach program studiów pozwolą słuchaczowi spojrzeć na klienta w sposób całościowy, począwszy od zdiagnozowania stanu zdrowotnego skóry głowy, poprzez określenie kondycji włosa, przeprowadzenie diagnostyki trychologicznej, aż do stylizacji i wizażu.

Cel studiów:

oraz umiejętności do

Celem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności z zakresu fryzjerstwa i kosmetologii a tym samym przygotowanie wykwalifikowanej kadry zawodowej w zakresie stylizacji i pielęgnacji włosów. Studia oferują wzbogacenie wiedzy teoretycznej z zakresu zabiegów pielęgnacyjnych oraz stylizacyjnych oraz dodatkowe doświadczenia związane z praktykami fryzjerskimi. Studenci, poza wiedzą teoretyczną zdobędą umiejętność wykonywania specjalistycznych zabiegów kosmetycznych w obrębie skóry głowy i włosów oraz przygotowanie praktyczne do wszelkich zadań związanych z funkcjonowaniem w branży kosmetycznej.

Adresaci:

Studia podyplomowe na kierunku fryzjerstwo i kosmetologia adresowane szczególnie do kosmetyczek, fryzjerów, wizażystów, doradców modowych ale również nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz wszystkich osób pracujących w branży BEAUTY, którzy zamierzają pogłębić swoją wiedzę o specjalistyczne i technologiczne know-how oraz chcą poszerzyć kompetencje biznesowe w obszarach modowych, kosmetycznych i fryzjerskich.

Warunkiem zapisu jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (I stopnia lub II stopnia lub jednolitych magisterskich).

Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowana kadrę wykładowców akademickich, doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu Fryzjerstwa, kosmetologii, medycyny oraz wizażu i stylizacji.

Czas trwania studiów:        

Nauka Online – 2 semestry 180 godzin, 30 punktów ECTS

Warunki zaliczenia

  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

 

Opłaty

  • Opłata rekrutacyjna: 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 2 000 zł/semestr

 

Dokument ukończenia studiów podyplomowych:

  • Absolwent otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych Uczelni Społeczno-Medycznej, wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu