Dietetyka kliniczna

Dietetyka kliniczna to specjalizacja wyodrębniona w obszarze dietetyki ogólnej, zajmująca się leczeniem człowieka chorego. Dietetyk kliniczny posiada wiedzę o tym jak żywić pacjentów na różnych etapach choroby tak, żeby nie dopuścić do jej rozwoju lub zaostrzenia.

Dietetyk kliniczny to osoba, która specjalizuje się w zdrowym żywieniu i dopasowuje dietę do stanu zdrowia swoich pacjentów. To specjalista, który posiada szeroką wiedzę na temat podstawowych jednostek chorobowych, których leczenie może wymagać zmiany nawyków żywieniowych pacjentów borykających się z takimi chorobami, jak: cukrzyca, insulinoodporność, hipoglikemia, choroby tarczycy, refluks żołądkowo-przełykowy, choroba wrzodowa, zespół jelita drażliwego (IBS), atopowe zapalenie skóry (AZS), anemia i niedokrwistość i inne.

Cel

Celem studiów podyplomowych „Dietetyka kliniczna” jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad żywieniowo – dietetycznych dla pacjentów z zaburzeniami odżywiania, przewlekłymi chorobami metabolicznymi wymagającymi znacznych restrykcji dietetycznych oraz poddających się zabiegom z zakresu chirurgii bariatrycznej.

Słuchacze zostaną zapoznani z podstawami farmakologii klinicznej w odniesieniu do pracy dietetyka oraz wpływem poszczególnych grup leków na metabolizm człowieka.

Zdobędą praktyczne umiejętności opracowywania planów żywienia i fortyfikacji diety o doustne suplementy pokarmowe.

Adresaci

Studia adresowane są do osób zajmujących się prowadzeniem poradnictwa dietetycznego i leczenia żywieniowego w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych jak również poradnictwa indywidualnego.

Absolwenci studiów podyplomowych to doskonale przygotowana kadra do prowadzenia edukacji żywieniowej różnych grup społecznych.

Czas trwania studiów:           

  • Nauka Online – 2 semestry   180 godzin, 30 punktów ECTS
  • Warunki zaliczenia
  • Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i ich zaliczenie na ocenę.
  • Ogólną ocenę na świadectwie ukończenia będzie stanowić średnia ocen uzyskana z poszczególnych przedmiotów (bez pisania pracy dyplomowej).

Opłaty

  • Opłata rekrutacyjna 85 zł
  • wpisowe: 250 zł – UWAGA studenci zapisani do 30 sierpnia zwolnieni z opłaty wpisowej
  • czesne: 2 000 zł/semestr
  • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odnieś z nami sukces zawodowy!

Ułatwienie dostępu